056/ 843 900   office@sonics.bg

Бургас, ул."Янко Комитов" 20, Бизнес център "СЕВЕР" ет.3, офис 1

Соникс ООД в нов офис

От 1 април 2014 година офиса на СОНИКС се намира в гр.Бургас на ул."Янко Комитов" №20 ,в Бизнес център "СЕВЕР" , ет.3 , Офис 1


«