056/ 843 900   office@sonics.bg

Бургас, ул."Янко Комитов" 20, Бизнес център "СЕВЕР" ет.3, офис 1

За нас

Фирма СОНИКС е създадена през 1992 година. Дейността и е насочена към проектиране, разработване, производство, монтаж и обслужване на ултразвукови разходомери, нивомери, електронни устройства и системи за автоматизация. Повече от 29 години във фирмата работят висококвалифицирани инженери главно в областта на ултразвуковите измервания и приложението им към спецификата на технологичните процеси на нашите клиенти. Специалистите ни успяват да намерят оптималното решение според индивидуалните изисквания на всеки клиент. На своите клиенти предлагаме не само крайни продукти, а и цялостни решения свързани с измерване и дистанционното отчитане на информацията чрез кабелна мрежа, радио и GSM комуникации.

Освен доставка осигуряваме и инженеринг включващ: технически и програмни средства; инсталиране на оборудването; обучение за работа с изделията; гаранционен и следгарнционен сервиз. На нашите клиенти предлагаме абонаментно техническо поддържане в най-кратки срокове, на цялата производствена гама, която продаваме.
Разработката и производството на предлаганите от "СОНИКС" уреди и системи се основава на съвременна елементна база и използването на съвременни технологии. Основна цел на политиката по качеството на фирмата е да произвежда и предлага само качествени и конкурентноспособни изделия и услуги. Във тази връзка във фирмата е разработена и внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001, която успешно функционира вече 21 години.
Повечето средствата за измерване които предлагаме са от одобрен тип и са вписани в Държавния регистър на разрешените за използване в страната средства за измерване.

Уредите произведени във фирмата са подложени на проверка, както във функционално, така и в метрологично отношение и са придружени със съответния протокол с данни от калибрирането (работен обхват, калибриращи константи, неопределеност и др.).

Фирмата ни разполага с развойна, производствена и сервизна база в гр. Бургас.